Even kennismaken

Leuk om te kunnen delen wie we zijn, wat ons drijft,
met welke gedachte we FPSupport zijn gestart.

Over ons

In 2015 zijn we gestart met de missie om organisaties te helpen met een digitale tool die borging en monitoring van gebouw, techniek en veiligheid op een eenvoudige wijze mogelijk maakt. FPSupport is ontstaan als start-up vanuit een internationale facilitaire dienstverlener, opgezet vanuit co-creatie en efficiënt georganiseerd. Het laatste betekent bijvoorbeeld een intensieve samenwerking en participatie met Toomba (25 medewerkers, sinds 1997),

die de software heeft gebouwd, onderhoudt en doorontwikkelt. Het is een bewuste keuze om experts vanuit hun vakgebied te laten werken aan een kwalitatieve en veilige applicatie die voorzien is van de best verkrijgbare technologie. Dit maakt voor FPSupport echte focus op klantbelang en –behoefte mogelijk, zonder te verzanden in de ontwikkeling van functionaliteiten die niet of beperkt worden gebruikt.

 

Onze uitganspunten
op een rij

 

De eigenaar van FPSupport, Marcel van Schooneveld, aan het woord. “Het beheer van gebouw, techniek en veiligheid in software werd te vaak te complex gemaakt. Ja, het bijhouden van data op assetniveau kan helpen bij het maken van analyses, maar waarvoor heb je het nodig? Wat levert het op en welke kosten maak je om het bij te houden? Wij hebben ervaren dat andere wegen veel efficiënter kunnen zijn zoals de samenwerking met partners en leveranciers en het inzetten van de nieuwst beschikbare technologieën.

 

Een tweede belangrijke reden is het gebrek aan mogelijkheden om processen te borgen. Veel data registreren en afwijkingen melden, maar borging en monitoring van de voortgang bleef dan te vaak uit. Het gevolg….. je raadt het al, een toename van storingen, ongemakken en onnodige kosten omdat niet werd gedaan wat was afgesproken. Een laatste drijfveer is het realiseren van efficiëntie en beperking van complexiteit. Eenvoud is dan misschien een containerbegrip, maar borging en monitoring bestaat voor een groot deel uit mensenwerk”.

Lees meer

 

Onze uitgangspunten op een rij

1

Doelmatig

95% van de functionaliteiten dient direct te kunnen worden gekoppeld aan de drie belangrijkste doelen om software in te zetten.

2

Betrokkenheid

Medewerkers actief betrekken bij het opzetten van de processtructuur van de applicatie (dit is in 80% van de gevallen binnen drie uur te realiseren).

3

Mensgericht

Stel bij borging en monitoring niet het gebouw of de techniek centraal, maar de mensen die ermee werken. Zij vormen ook in de uitvoering de basis van het succes.

4

Vrijheid en onafhankelijkheid

De klant is na het inrichten van de applicatie in control over het beheer van de software en kan zonder tussenkomst van FPSupport functionele wijzigingen doorvoeren.

5

Efficiënt

maak gebruik van de data van leveranciers.

 

 

 

 

 

Online
kennismaken

 

Geen formulier invullen maar een
WhatsApp bericht versturen. Dit kan naar

 

Marcel van Schooneveld

Consultant van FPSupport