Meldingen App

Beheer van gebouw en veiligheid optimaliseren door storingen, verzoeken en afwijkingen eenvoudig te melden, op te volgen en te analyseren. Een foto, een tekstveld en klaar!

Contact of plan een online kennismaking in

Waarom een Meldingen App?

 

Ten eerste omdat het bijzonder makkelijk is. Het beheer van gebouwen en veiligheid kan nog zo goed zijn ingericht, er komen altijd afwijkingen en storingen voor. De App helpt met het verlagen van de drempel om deze te melden. Door periodieke analyses weet u exact welke processen kunnen worden verbeterd en zo bijvoorbeeld een impuls kunnen geven aan de veiligheid of verlaging van de kosten.
 

Hoe wordt er invulling aan gegeven?

Een melding maken kan door het invullen van een tekstveld, het maken van een foto en het selecteren van een locatie. De ontvanger van de melding classificeert (eventueel met aanvullende informatie van de melder) de melding volgens een vaste structuur, zodat opvolging en analyse eenvoudig uitvoerbaar is. Verandert een melding van status, dan ontvangt de melder een bericht. De structuur van de Meldingen App is geheel zelf in te richten.
 
 
  • Meldingen van onveilige situaties.
  • Storingen aan installaties.
  • Kwaliteitscontrole.
  • Facilitaire verzoeken.
  • Suggesties of aanbevelingen om processen te optimaliseren.
mobiel-fps-applicatie

 

 

 

 

Wat is het aanbod?

Het aanbod bestaat uit een softwareplatform en een Meldingen App.
 
De inrichting vindt plaats in het softwareplatform (binnen een halve dag). Hier worden alle betrokken medewerkers, leveranciers en locaties ge-upload.
Ook de meldingenstructuur wordt binnen het platform. Dit geheel in lijn met uw structuren, wensen en ambities.
 
Ook de opvolging van de meldingen kan worden geborgd in een dashboard dat onderdeel uitmaakt van de applicatie. Vanuit een melding wordt een beheerstaak (job genoemd) aangemaakt door deze te koppelen aan personen, een uitvoerdatum en een locatie. De job als gevolg van een melding kan worden afgerond met documenten of een resultaatveld.
 
Diverse rapportagemogelijkheden geven u inzicht in de melding en de (eventuele) opvolging daarvan door de job.
 

Veiligheidstoepassingen

Voldoen aan wet- en regelgeving is belangrijk, waarbij een risicogerichte aanpak de (echte) basis van veiligheid vormt. Iedere organisatie is daarbij uniek, heeft te maken met specifieke risico's die ook nog eens dynamisch van karaker kunnen zijn. Je kunt daarom binnen onze software kiezen voor een aantal veiligheidsmodules, die je zelf aan kunt passen en uit kunt breiden. Vanuit bijvoorbeeld de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) kun je makkelijk een import draaien en beginnen met monitoren en borgen van jouw veiligheidsprocessen. Direct en zichtbaar resultaat van de veiligheidsinspanningen van jou en je organisatie. Wij bieden daarom ook de combinatie met het beheer van kwaliteit, zodat je alles vanuit één dashboard eenvoudig kunt beheren. 
 
BEKIJK HIER HOE DAT ER UIT ZIET VOOR EEN KWALITEITSMANGEMENTSYSTEEM 
 

WIE KAN ER WERKEN MET DE APP?

Dat is een goede vraag en volledig afhankelijk van het proces waar de Meldingen App voor in wordt gezet.
Zo kunnen medewerkers technische storingen of facilitaire verzoeken via de App indienen. Uw leveranciers, belangrijke partners die uw locaties vaak goed kennen, kunnen meldingen doen van onveilige situaties zoals het ontbreken van brandwerendheid bij doorvoeringen. Uw BHV (bedrijfshulpverlening) organisatie kan tijdens veiligheidsrondes meldingen maken van veiligheidssituaties die verbeterd dienen te worden en in samenwerking met de preventiemedewerker onderdeel uitmaken van de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E).
 
Kortom, de mogelijkheden zijn zeer divers. Laat u ook jobs (terugkerende beheerstaken) afronden door leveranciers of medewerkers (bijvoorbeeld beheerder brandmeldinstallatie) middels de App, dan levert dit ook een belangrijke bijdrage aan de efficiëntie.

                               

Inrichting en beheer software

Dan ben je overtuigd van het nut en de noodzaak van de software, zijn je collega's om en dan komt de inrichting en het beheer van de software om de hoek kijken. Dit vooruitzicht is regelmatig de reden om het uit te stellen of er zelfs vanaf te zien. En dat is jammer, aangezien het belang om de processen beter te monitoren er niet minder om wordt. Onze consultants snappen dat als geen ander en helpen je met het vertalen van jouw structuur naar werkbare modules binnen onze software. Daar waar het kan en wenselijk is betrekken we jouw collega's bij de ontwikkeling van de modules. Intelligente functionaliteiten binnen de software helpen je bij een snelle implementatie én bij het eenvoudig dagelijks beheer. Nadat je alles hebt ingericht, zijn overigens eventuele aanpassingen eenvoudig zelf uit te voeren.
 

Hoe ziet het proces eruit?

1

Inventarisatie van processen

Uw situatie wordt omgezet naar een voor u werkbare structuur om de beheerstaken, meldingen en documenten optimaal te kunnen beheren. Soms is een koppeling met een systeem dat u al gebruikt wenselijk.

2

Implementatie in software

Vanuit diverse templates worden de basisgegevens geïmporteerd. De geïnventariseerde processen worden voor u (of gezamenlijk) ingericht. Dit kan stap voor stap of middels een geavanceerde import waarna u direct start

3

Nazorg in het gebruik

De gefaseerde aanpak en de eenvoud van de software draagt bij aan een vlotte implementatie. Wij verlenen zonder bijkomende kosten online nazorg in het gebruik. Vanzelfsprekend is ondersteuning op locatie ook mogelijk

 
Graag komen we met je in contact om de mogelijkheden van FPSupport te bespreken. Plan hieronder eenvoudig een telefonische afspraak in met een van onze experts.