Risico inventarisatie en evaluatie (RIE) in één dashboard

Van ééndagsvlieg naar een duurzaam en gedragen invulling van gezondheid en veiligheid.

Contact of plan een online kennismaking in

BORGT ACTIEPUNTEN EN GAAT VERDER....

Het grote dilemma met risico inventarisatie en evaluaties (RI&E's) is de borging van de actiepunten in het plan van aanpak. Gedurende de inventarisatie is het belang van gezondheid en veiligheid duidelijk, staan de neuzen dezelfde kant op en worden er plannen gemaakt. Het plan van aanpak dat gevormd is uit de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) wordt uitgerold. Maar dan........ Wat is de status van de actiepunten? Hoe meten we het effect van de maatregelen in het plan van aanpak? Hoe maken we het op een duurzame wijze onderdeel van het primaire proces?
 

 HOE WERKT HET IN DE PRAKTIJK?

 

  • maak een keuze uit de gewenste structuur (dit kan op basis van de Arbo Informatiebladen)
  • de bevindingen worden met een app vastgelegd en gekoppeld aan de structuur 
  • per bevinding wordt een actiepunt gekoppeld aan een persoon en locatie en te volgen vanuit één dashboard
  • meet het effect en de voortgang van risicobeheersing door meldingen van preventiemedewerkers of BHV'ers

 

mobiel-fps-applicatie

 

Veiligheidstoepassingen

Voldoen aan wet- en regelgeving is belangrijk, waarbij een risicogerichte aanpak de (echte) basis van veiligheid vormt. Iedere organisatie is daarbij uniek, heeft te maken met specifieke risico's die ook nog eens dynamisch van karaker kunnen zijn. Je kunt daarom binnen onze software kiezen voor een aantal veiligheidsmodules, die je zelf aan kunt passen en uit kunt breiden. Vanuit bijvoorbeeld de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) kun je makkelijk een import draaien en beginnen met monitoren en borgen van jouw veiligheidsprocessen. Direct en zichtbaar resultaat van de veiligheidsinspanningen van jou en je organisatie. Wij bieden daarom ook de combinatie met het beheer van kwaliteit, zodat je alles vanuit één dashboard eenvoudig kunt beheren. 
 
 
 
Borg je processen - borg en monitor terugkerende taken met een overzicht in één dashboard
 
 
 
Documentenbeheer - Makkelijk inzicht in al je documenten en bewijslast geborgd
 
 
 
Meld en analyseer - Meld eenvoudig risico's, (bijna) incidenten en suggesties voor verbeteringen
 
 

 

Inrichting en beheer software

Dan ben je overtuigd van het nut en de noodzaak van de software, zijn je collega's om en dan komt de inrichting en het beheer van de software om de hoek kijken. Dit vooruitzicht is regelmatig de reden om het uit te stellen of er zelfs vanaf te zien. En dat is jammer, aangezien het belang om de processen beter te monitoren er niet minder om wordt. Onze consultants snappen dat als geen ander en helpen je met het vertalen van jouw structuur naar werkbare modules binnen onze software. Daar waar het kan en wenselijk is betrekken we jouw collega's bij de ontwikkeling van de modules. Intelligente functionaliteiten binnen de software helpen je bij een snelle implementatie én bij het eenvoudig dagelijks beheer. Nadat je alles hebt ingericht, zijn overigens eventuele aanpassingen eenvoudig zelf uit te voeren.
 
Graag komen we met je in contact om de mogelijkheden van FPSupport te bespreken. Plan hieronder eenvoudig een telefonische afspraak in met een van onze experts.
 

 

 

 

 

 

Online
kennismaken

 

Geen formulier invullen maar een
WhatsApp bericht versturen. Dit kan naar

 

Marcel van Schooneveld

Consultant van FPSupport