De dynamische en duurzame RI&E

Van ééndagsvlieg naar samen veilig en gezond.

Contact of plan een online kennismaking in

De RI&E zoals bedoeld

 

Het doel van een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) is het bevorderen van veiligheid en gezondheid (V&G).
Dit levert tevreden medewerkers op, draagt bij aan de continuïteit van de organisatie en beperkt de kans op aansprakelijkheid of een boete van de inspectie SZW als gevolg van het niet nakomen van wettelijke verplichtingen.
Bekijk hier de video van het RI&E Steunpunt met een duidelijke uitleg over het belang van de RI&E (navraag) doen of je dit mag gebruiken?
 

.

 

mobiel-fps-applicatie

 

Een deeloplossing of integrale aanpak?

 

We geloven in een integrale aanpak van V&G. Jij bepaalt uiteraard zelf wat daarvoor nodig is:

 

  • Een volledige RI&E uitvoeren; we helpen u met de volledige RI&E van A tot Z en verder.
  • Het toetsen van de RI&E; een kerndeskundige toets uw uitgevoerde RI&E.
  • Borging van invulling plan van aanpak; de opvolging van het plan van aanpak is gewaarborgd.

 

Grip op RI&E

 

Zelf kunnen kiezen

 

Een optimale aansluiting op jouw behoefte en organisatieprocessen is de basis. Jouw V&G ambitie en -behoeften staan daarbij centraal.
 
  1. Middels een vrijblijvende en online (of fysieke) intake inventariseren we uw behoeften en ambities.
  2. Een RI&E adviesmemo (met prijsindicatie) geeft richting aan één of meerdere benaderingen.
  3. U maakt een keuze en wij helpen u met een passende invulling.
We houden van een praktische- en doelmatige aanpak. Uiteraard hebben we oog voor actuele wet- en regelgeving die op uw situatie van toepassing is.
 

 


 

 

Zoals bedoeld

 

Als het om V&G gaat geloven we in “doen”. Te vaak wordt er fors geïnvesteerd in V&G advies en voorzieningen en wordt er te weinig mee gedaan. Denk aan het niet of gedeeltelijk opvolgen van actiepunten, maar bijvoorbeeld ook de borging van beheersmaatregelen om V&G doelen op de lange termijn te realisern.
 
Ook in deze fase bieden we ondersteuning op verschillende manieren.
 
 
Borg je processen - borg en monitor terugkerende taken met een overzicht in één dashboard
 
 
 
Documentenbeheer - Makkelijk inzicht in al je documenten en bewijslast geborgd
 
 
 
Meld en analyseer - Meld eenvoudig risico's, (bijna) incidenten en suggesties voor verbeteringen
 
 
 
 
Het “doen” wordt als onderdeel van de dienstverlening geborgd in een online tool. De digitale RI&E bevindingen zijn in een handomdraai om te zetten naar een actiepunt. Monitor de voortgang van actiepunten uit het plan van aanpak en nieuw geregistreerde V&G bevindingen (app) vanuit één dashboard. Haal V&G rendement uit de dynamische RI&E van FPSupport en neem contact op.
 
Behoefte aan contact? Vul het contactformulier in of plan een afspraak

 


 

 

 

 

 

 

Online
kennismaken

 

Geen formulier invullen maar een
WhatsApp bericht versturen. Dit kan naar

 

Marcel van Schooneveld

Consultant van FPSupport