Één dashboard, in control over alle gebouwen

In één digitaal dashboard in control over alle beheersmaatregelen voor optimale veiligheid en adequaat onderhoud aan gebouw en installatie.

Contact of plan een online kennismaking in

Nu zeker, maar ook in de toekomst handig

 

Er is al veel over gezegd, besproken en geschreven. We leven in rare tijden! Gezondheid boven alles is het uitgangspunt, maar de wereld draait door ook ten aanzien van onderhoud aan gebouwen.

 

We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in een tool die eenvoudige borging en monitoring van planmatig (en periodiek) onderhoud mogelijk maakt. Zeker in een tijd waarin het fysiek bezoeken van gebouwen lastig is, maar ook zeer toepasbaar en handig in hopelijk straks weer het nieuwe normaal.

 

VRAAG HIER EEN VOORBEELDTEMPLATE OP.

 

 

Borg je processen - borg en monitor terugkerende taken met een overzicht in één dashboard

 
 
 

Documentenbeheer - Makkelijk inzicht in al je documenten en bewijslast geborgd

 
 
 

Meld en analyseer - Meld eenvoudig risico's, (bijna) incidenten en suggesties voor verbeteringen

 
 
 
 

Waarom borging en monitoring in een digitale tool?

 

  • volg of het geplande onderhoud door uw leveranciers tijdigheid wordt uitgevoerd.
  • zorgt voor grip op de wettelijke verplichtingen en normeringen (brandveiligheid, legionella, NEN 3140).
  • eenvoudige verantwoording naar de interne organisatie, maar bijvoorbeeld ook naar de accountant.
 

 

LEES HIER MEER OVER DE APP!

 

 

 


Hoe ziet het proces eruit?

1

Inventarisatie van processen

Uw situatie wordt omgezet naar een voor u werkbare structuur om de beheerstaken, meldingen en documenten optimaal te kunnen beheren. Soms is een koppeling met een systeem dat u al gebruikt wenselijk.

2

Implementatie in software

Vanuit diverse templates worden de basisgegevens geïmporteerd. De geïnventariseerde processen worden voor u (of gezamenlijk) ingericht. Dit kan stap voor stap of middels een geavanceerde import waarna u direct start

3

Nazorg in het gebruik

De gefaseerde aanpak en de eenvoud van de software draagt bij aan een vlotte implementatie. Wij verlenen zonder bijkomende kosten online nazorg in het gebruik. Vanzelfsprekend is ondersteuning op locatie ook mogelijk

 

 

Van statisch MJOP naar beheer in één dashboard

De start is een export (CSV of Excel) vanuit uw bestaande MJOP programma. Op onderwerp, sub-onderwerp en onderhoudstaak wordt voor u een conceptstructuur gemaakt, waarbij de onderhoudstaak wordt gekoppeld aan een leverancier, datum en locatie. Middels een upload verzorgen wij de inrichting en na een instructie behoudt u het overzicht van onderhoudstaken in al uw gebouwen vanuit één dashboard.  
 

Werkwijze en voorwaarden

We rekenen een vast bedrag van € 1.450,00 (exclusief BTW) voor de complete inrichting van uw account. Daarnaast betaalt u per maand een vast bedrag van € 9,50 per gebouw per maand (minimum van 20 gebouwen). U heeft de mogelijkheid om per maand op te zeggen, waarna u een export ontvangt van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. Heeft u interesse? Selecteer onderstaande link, vul het contactformulier in en binnen één werkdag komen wij terug op uw vraag.
 

 

ik wil graag meer informatie VUL HET CONTACTFORMULIER IN!

 

 

schermen-fps-pdca-software

 

Sectoren

Kenmerkend voor de organisaties die onze toepassingen gebruiken is de ambitie om veiligheid, gezondheid en continuïteit doelmatig te beheersen en te verbeteren. Door de modulaire opbouw en schaalbaarheid geschikt voor ieder type organisatie en budget.