Borg veilige zorg

Het beheer van brandveiligheid, legionella en voedselveiligheid in één digitaal dashboard. Op ieder moment en op iedere locatie "in control"

Contact of plan een online kennismaking in

WAAROM BORGING IN SOFTWARE?

Veel en verschillende beheersmaatregelen voor brandveiligheid, legionella en voedselveiligheid kunnen niet zonder een gestructureerde en digitale aanpak. Een beperkte interne capaciteit, regeldruk en een web met verschillende betrokkenen (medewerkers, leveranciers, partners, adviseurs) vragen om efficiëntie in het bereiken van veiligheidsdoelen. Onze software biedt u grip op veiligheid.

 

HOE WORDT ER INVULLING AAN GEGEVEN?

Alle terugkerende (brand)veiligheidsmaatregelen worden per discipline en betrokkene ingepland en gemonitord in één centraal dashboard. De App geeft een actueel inzicht in de status van alle veiligheidsmaatregelen en deze worden na afronding automatisch opnieuw ingepland. Veiligheidsafwijkingen kunnen eenvoudig worden gemeld, opgevolgd en geanalyseerd. Alle gekoppelde veiligheidsdocumenten vindt u terug in het documentencentrum en zijn overdraagbaar aan auditerende instanties of bevoegd gezag.  

 
 • Brandveiligheid
 • Legionella
 • Voedselveiligheid (HACCP)
 • RI&E's (Risico Inventarisaties en Evaluaties)
 • Liften (onderhoud en certificering)
 • NEN 3140 (elektrische installaties)

Staat een veiligheidsonderwerp er niet bij? Geen probleem, deze is in een handomdraai aan te maken!

 
brandinstallaties-zorg-pdca

 

In control over brandveiligheid?

 

WAT IS HET AANBOD?

Primair de software om u te ondersteunen in het beheer van al uw (brand)veiligheidsverantwoordelijkheden in één dashboard:

 
 • Beheerstaken (alle afgesproken en geplande veiligheidsverantwoordelijkheden in één dashboard)
 • Meldingen (veiligheidsafwijkingen of -aanbevelingen)
 • Documentenbeheer (eenvoudig terugvinden van veiligheidsdocumenten)
 

Vanzelfsprekend helpen wij u met de inrichting van de software. Ook hier geldt dat de werkwijze doelgericht en pragmatisch is, waardoor de inrichting- en beheerskosten overzichtelijk zijn.

De PDCA cyclus staat hierbij centraal. Dit betekent dat we continue verbetering realiseren aan de hand van slimme borging en monitoring.

pdca-controle-in-de-zorg

Behoefte aan inhoudelijk ondersteuning bij een veiligheidsvraagstuk? Wij helpen u graag door u te koppelen aan ons uitgebreide netwerk van veiligheidspartners.

APP'S VOOR LEGIONELLA EN VOEDSELVEILIGHEID.

 

Het beheer van legionella en voedselveiligheid (HACCP) vraagt om een specifieke aanpak.

Wij hebben de krachten gebundeld met een tweetal partners die de best verkrijgbare technologische oplossing bieden om deze veiligheidsonderwerpen te beheren. Alle onderwerpen (inclusief brandveiligheid) in één dashboard beheren blijft daarbij het uitgangspunt. 

 • gespecialiseerde App's per veiligheidsonderwerp maken het dagelijks beheer eenvoudig.

 • de voortgang van alle terugkerende beheerstaken per veiligheidsonderwerp in één dashboard.

 • alle veiligheidsafwijkingen centraal gemeld, waarbij ook de opvolging is geborgd.

 • voldoe aantoonbaar aan alle geldende normen. 

 

Vaak heeft u al ondersteuning van een adviesbureau. Geen probleem, ook zij kunnen gebruik maken van onze oplossingen.

 

 

 

Sectoren

Kenmerkend voor de organisaties die onze toepassingen gebruiken is de ambitie om veiligheid, gezondheid en continuïteit doelmatig te beheersen en te verbeteren. Door de modulaire opbouw en schaalbaarheid geschikt voor ieder type organisatie en budget.

 

 

Online
kennismaken

 

Geen formulier invullen maar een
WhatsApp bericht versturen. Dit kan naar

 

Marcel van Schooneveld

Consultant van FPSupport